Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Izgradnja i opremanje u svrhu povećanja konkurentnosti i efikasnosti poduzeća Naše Klasje d.o.o.
Svježa tjestenina Aurelia | Sirovine za pekarstvo | Facebook Svježa tjestenina Aurelia | Sirovine za pekarstvo | You tube channel
Naslovna > Naše Klasje > Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zajedno do fondova NAŠE KLASJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Izgradnja i  opremanje u svrhu povećanja konkurentnosti i efikasnosti poduzeća Naše Klasje d.o.o.


Kratki opis projekta: Dana 11.07.2019. poduzeće NAŠE KLASJE d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i  opremanje u svrhu povećanja konkurentnosti i efikasnosti poduzeća Naše Klasje d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0102. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.


Provedba ovog projekta omogućit će povećanje proizvodnog kapaciteta, uvođenje nove tehnologije, opreme i nove proizvodne linije kroz izgradnju proizvodno-poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme, provedbu edukacije zaposlenika te provedbom marketinških i savjetodavnih aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su rast konkurentnosti poduzeća, povećanje broja zaposlenih, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, rast proizvodnih kapaciteta i proizvodnja novih linija proizvoda i povećanje broja zaposlenih.

Očekivani rezultati projekta:
•    Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
•    Povećanje broja zaposlenih
•    Stvaranje prostornih kapaciteta za smještaj strojeva izgradnjom novog proizvodno-poslovnog prostora
•    Povećanje kapaciteta proizvodnje postojećeg traženog asortimana proizvoda
•    Osnivanje nove poslovne jedinice nabavom novih strojeva i opreme
•    Razvoj i proizvodnja novih linija proizvoda
•    Rast tehnoloških znanja i sposobnosti djelatnika kroz edukacije
•    Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 33.698.908,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  14.995.977,85 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 11. lipnja 2018. do 11. lipnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Šimunić, mail: zoran.simunic@naseklasje.hr, tel: 01 304 0255


Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća NAŠE KLASJE d.o.o.