EU fondEU fond

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Reorganizacija proizvodnih procesa u prehrambenoj prerađivačkoj industriji

Kratki opis projekta: Dana 12.11.2021. poduzeće NAŠE KLASJE d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Reorganizacija proizvodnih procesa u prehrambenoj prerađivačkoj industriji“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0392. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Provedba ovog projekta postići će osnaživanje konkurentnosti poduzeća uzimajući u obzir zelene ciljeve, uspostavljanje kružnog gospodarenja i digitalizaciju poslovanja. 

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast izvoza, otvaranje 6 novih radnih mjesta, povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda i širenje na ciljano tržište u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, digitalizacija poslovnih procesa uvođenjem softvera za digitalizaciju procesa za upravljanje kvalitetom i sigurnosti hrane, povećanje resursne i energetske učinkovitosti u proizvodnji, smanjenje otpada u procesu proizvodnje, ušteda električne energije, marketinška obrada tržišta putem direktne prodaje i promocije putem web stranice, jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala i osiguranje kvalitete proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:
•    Porast prihoda od prodaje
•    Porast prihoda od izvoza
•    Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 6 novih radnih mjesta
•    4 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

Ukupna vrijednost projekta: 720.524,52 EUR

EU sufinanciranje projekta:  257.295,20 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 12. studenog 2021. do 12. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Šimunić, mail: zoran.simunic@naseklasje.hr, tel: 01 304 0255

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća NAŠE KLASJE d.o.o.

 

IFSIzvorno hrvatskoHrvatska kvalitetaCroatiaHalal certifikatVegan certifikat