EU fond
Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Povećanje konkurentnosti proizvodnje poduzeća Naše Klasje d.o.o. kroz IKT tehnologije

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti proizvodnje poduzeća Naše Klasje d.o.o. kroz IKT tehnologije

Kratki opis projekta: Dana 15.11.2019. poduzeće NAŠE KLASJE d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti proizvodnje poduzeća Naše Klasje d.o.o. kroz IKT tehnologije“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0274. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta će unaprijediti poslovne procese proizvodnje, upravljanja ljudskim potencijalima, financija i računovodstva, upravljanja imovinom, logistike, marketinga, nabave, prodaje, strateškog planiranja i upravljanja rizicima. Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije iz projekta će doprinijeti optimiziranju poslovnih procesa, integriranju poslovnih funkcija, učinkovitoj organizaciji tijeka rada, poboljšanju interakcije s klijentima i dobavljačima.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, otvaranje 1 novog radnog mjesta, olakšana interna komunikacija unutar poduzeća, pojednostavljenje i automatizacija procesa financija i računovodstva, automatsko planiranje potreba proizvodnje i optimiziranje razine zaliha, veća učinkovitost logistike zahvaljujući automatizaciji procesa,  poboljšanje usluge kupcima pravodobnim isporukama, mogućnost upravljanja i obrade nad proizvodnom dokumentacijom, kalkulacijama, aktivnostima i utrošcima, mogućnost automatskog provođenja marketinških aktivnosti i automatiziranog projiciranja prodaje, mogućnost upravljanja projektnim fazama, troškovima, budžetom i izvještajima o projektima

Očekivani rezultati projekta:
•    Porast prihoda od prodaje
•    Porast prihoda od izvoza
•    Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
•    Uvođenje IKT poslovnog rješenja
•    Unapređenje poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: 1.176.941,25 kn

EU sufinanciranje projekta:  620.043,45 kn

Razdoblje provedbe projekta: 06. prosinca 2018. do 06. lipnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Šimunić, mail: zoran.simunic@naseklasje.hr, tel: 01 304 0255

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća NAŠE KLASJE d.o.o.

 

IFSIzvorno hrvatskoHrvatska kvalitetaCroatiaHalal certifikatVegan certifikat