EU fond
Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Povećanje konkurentnosti proizvodnje poduzeća Naše Klasje d.o.o. kroz IKT tehnologije

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama tvrtke Naše klasje

Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama tvrtke Naše klasje

Ravnopravnost spolova za tvrtku Naše klasje neizostavan je dio kulture poduzeća. Potičemo povećanje udjela žena na voditeljskim pozicijama kao i žensko poduzetništvo. U suvlasničkoj strukturi Našeg klasja je i gđa. Marina Šimunić, na poziciji voditeljice informatike.

Cilj je i dalje podizati udio žena kako među zaposlenicima, tako i na vodećim pozicijama. Različitost, jednake prilike, ravnopravnost spolova, usklađivanje obitelji i posla, okruženje koje ne diskriminira, napredovanje unutar tvrtke su temelji za stvaranje atraktivnih radnih mjesta i optimalnih mogućnosti za razvoj kako pojedinca, tako i tvrtke.

Prema organizacijskoj strukturi u tvrtci je ukupno 7 rukovodećih radnih mjesta (uključujući radno mjesto direktora).

Niže su navedena rukovodeća radna mjesta na kojim su zaposlene žene, njihova stručna sprema i radno iskustvo.

1. Voditeljica IT-a

 • Obrazovanje:
  • Executive MBA; Cotrugli Business School
  • dipl. ing. matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Radno iskustvo
  • Voditeljica informatike: 2010. - danas, Naše klasje d.o.o.
  • Direktorica informatike: 2008. - 2009., Magma d.d.
  • Direktorica za informacijsku sigurnost: 2005. – 2008., Agrokor d.d

2. Voditeljica prodaje

 • Obrazovanje:
  • mag. struke oecc, Ekonomski fakultet
 • Radno iskustvo
  • Voditeljica prodaje: 2015. - danas, Naše klasje d.o.o.
  • Country sales manager, 2008. - 2015., Erdal Werner & Mertz
  • Direktorica HORECA kanala prodaje, 2006. - 2008., Stanić distribucija 

3. Voditeljica proizvodnje Convenient food

 • Obrazovanje:
  • Dipl. ing. prehrambene tehnologije, Tehnološki fakultet
 • Radno iskustvo:
  • Voditeljica proizvodnje Convenient food, 2019. - danas, Naše klasje d.o.o.
  • Specijalist za planiranje proizvodnje, 2016.-2019., Dukat d.d.

4. Voditeljica kvalitete i sigurnosti hrane

 • Obrazovanje:
  • Dipl. ing. prehrambene tehnologije, Prehrambeno - biotehnološki fakultet
 • Radno iskustvo:
  • Voditeljica kvalitete i sigurnosti hrane, 2020. - danas, Naše klasje d.o.o.
  • Voditeljica proizvodnje i sigurnosti hrane, 2016. – 2019., Naše klasje d.o.o.
  • Voditeljica proizvodnje, 2008. – 2016., Naše klasje d.o.o.

 Na sljedećim rukovodećim radnim mjestima su zaposleni muškarci:

 • Direktor
 • Voditelj održavanja
 • Voditelj proizvodnje sirovina za prehrambenu industriju na bazi žitarica

Razgovarali smo sa ženama na vodećim pozicijama u Našem klasju i dobili odgovore na pitanja vezana za njihovu percepciju položaja žena u kompaniji.

1. Smatrate li da se u Našem klasju promiče jednakost žena i muškaraca? 

 • Sve ispitanice su se složile kako ne osjećaju nikakvu diskriminaciju u odnosu na muške kolege i da jednakost žena i muškaraca apsolutno nije upitna.

2. Vodi li se pri zapošljavanju novih zaposlenika računa o jednakoj zastupljenosti spolova?

 • Pri zapošljavanju novih zaposlenika prvenstveno se vodi računa o potrebnim kvalifikacijama (stručnost i radno iskustvo na sličnim poslovima) te nema nikakve diskriminacije po kojoj bi kanditati neovisno o spolu imali prednost pri zapošljavanju. Prema statistikama u proizvodnim poduzeća zastupljen je veći broj muškaraca, no poduzeće Naše klasje razbija taj stereotip, zastupljenost žena u proizvodnji poduzeća je čak 61%, dok na rukovodećim pozicijama 57%.

3. Postoje li razlike u visini primanja na jednakim radnim mjestima između muškaraca i žena?

 • Ovo pitanje smo pitali direktora kompanije te namje rekao kako ne postoje nikakve razlike u visini primanja na jednakim radnim mjestima između muškaraca i žena. 

4. Jeste li se dosada susreli s predrasudama ili nekim vidom diskriminacije vezano za rukovodeće pozicije na kojima se trenutno nalazite jer ste žene?

 • Sve ispitanice su rekle kako ne osjećaju nikakvu spolnu diskriminaciju, naprotiv, kako imaju osjećaj da su žene izuzetno cijenjene u kompanji. Jedna ispitanica nam je rekla kako je takvu vrstu diskriminacije osjećala na nekim bivšim radnim mjestima, ali da u Našem klasju to nije slučaj.

5. Smatrate li da sposobnost, usavršavanje i napredovanje unutar kolektiva ovisi o spolnoj pripadnosti?

 • Na ovo pitanje od svih ispitanica smo dobili jednoznačan odgovor kako nipošto ne misle da navedeno ovisi o spolnoj pripadnosti.

6. Je li temeljem projekta kroz nabavu SAP Business One i IKT opreme olakšan i omogućen rad žena u proizvodnji? 

 • Ispitanice čiji se poslovi oslanjaju na navedene softvere i opremu su potvrdile kako im je poslovanje olakšano od uvođenja SAP Business One i IKT opreme.

7. Smatrate li da se provedbom ovog projekta promicala ravnopravnost spolova?

 • I ovim pitanjem je potvrđena ravnopravnost spolova u Našem klasju jer smo dobili odgovor kako spol korisnika nema apsolutno nikakav utjecaj na funkcioniranje sustava, nego njegovo razumijevanje i korištenje.

Rečeno nam je kako podržavaju svaku inicijativu koja pomaže podizanju udjela žena kako među zaposlenicima tako i na vodećim pozicijama te svaki oblik poticanja ženskog poduzetništva.

Più notizie

ECO Lider invest za 2020. - Naše klasje

30.10.2020.

Priznanje ECO Lider invest za 2020.

Tvrtka Naše klasje dobila je priznanje ECO Lider invest za 2020. godinu za investiciju koja je najviše pridonijela održivom razvoju i kvaliteti života građana te zaštiti prostora i okoliša.

Di Più
Intervju s Marinom Šimunić

5.6.2020.

Intervju s Marinom Šimunić, direktoricom odjela informatike i voditeljicom EU projekta u tvrtki Naše klasje

Kroz ovaj intervju predstavit će nam novi projekt uvođenja SAP B1 i podijeliti vrijedna iskustva stečena provedbom projekta.  

Di Più

5.6.2019.

Naše Klasje - Certificato

La HGK (la Camera di commercio croata) ha conferito alle nostre spighe  il Certificato croato di qualità e quello di Prodotto di origine croata, tutti e due sono contrassegni visivi che dimostrano la qualità dei prodotti e dei servizi croati.

Di Più

12.10.2019.

Novi proizvodni pogon tvrtke Naše klasje

Vrijednost investicije za izgradnju i opremanje nove tvornice iznosi preko 38.000.000 kn, a ostvareno je pravo na sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj približno 15.000.000 kn.

Di Più
IFSIzvorno hrvatskoHrvatska kvalitetaCroatiaHalal certifikat